Триллер – детективдик-жорук жанрдын бир түрү. Мында кандайдыр бир кылмышты сүрөттөйт жана аны ачып чыгууда айрым бир кырдаалдарды, окурмандын нервин козгоочу жана коркунучтуу жагдайларды кызыктуу кылып, бүйүр кызытып сүрөттөп берет. “Массалык адабияттын” бир түрү.

Колдонулган адабияттар түзөтүү

  • "Кыргыз адабияты энциклопедиялык окуу куралы". Башкы редактор: Ү. Асанов, жооптуу редактор: А. Акматалиев. Бишкек - 2004