Тумшук баштуулар (лат. Rhynchocephalia) — сойлок жандыктардын түркүмү.

Pleurosaurus goldfussi.

Колдонулган адабияттарОңдоо