Кулатов Төрөбай Кулатович (1908, азыркы Ноокат району, Кызыл-Булак кыштагы. — 1984, Фрунзе шаары.) — совет мамлекеттик жана партиялык ишмер. 1932-жылдан КПСС мүчөсү. 9 жашынан 16 жашына чейин кулактарга жалданып иштеген. 40 жылдын ичинде Кулатов Төрөбай өмүр жолунда көптөгөн мамлекеттик кызматтарда иштеген. Алсак, эл комиссарлар советинин төрагасы жана Кыргыз Республикасынын жогорку советинин президиумунун председатели болгон 9 жолу СССРдин жогорку советине депутат жана 9 жолу Кыргызстан жогорку советинин депутаты болгон. 1926-33-жылдары темир жолдо жумушчу, Кызыл-Кыядагы «Жал» шахтасында забойщик. 1932—33-жылдары «Жал» шахтасынд» шахта китетинин председатели. 1934 309 көмүр казуучулар союзунун шахта комитинин председатели. 1936-жылы Ош областынын партиялык мектепти бутургон. 1937-жылы «Жал» шахтасында парторг. 1938-жылы Кызыл-Кыя шаар советинин аткомунун председателинин орун басары, «Кыргыз көмүр» трест башчысынын орун басары. 1938—45-жлдары Кыргыз ССР Эл Комиссарлар Советинин, 1945—78-жыдары Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун председатели, 1946—78-жылдары СССР Жогорку Советинин Президиумунун председателинин орун басары. 1938- жылдан Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетине мүчө жана бюро мүчөсү. 1937—79-жылдары СССР Жогорку Советинин, 1938—80-жылдары Кыргыз ССР Жогорку Советинин депутаты. 1961-жылы КПСС БКнын Жогорку парт, мектебин бүтүргөн.

Төрөбай Кулатов

Сыйлыктары

түзөтүү

Беш жолуЛенин ордени, 4 жолу Кызыл-Туу эмгек ордени жана Октябрь Революциясы ордени жана башка медалдар менен сыйланган.

Колдонулган адабият

түзөтүү

Борбугулов М. "Ош областы энциклопедия" Фрунзе 1989ж.