Фитопланктон (гр. phyton – өсүмдүк, planktos - адашкан) – суунун деңгээлинде асылган абалда жашоочу өсүмдүк. Буга жашыл, диатом, көкжашыл жана башка балырлар кирет.

Фитопланктон.

=> Планктон

Колдонулган адабияттарОңдоо