Чачымаңдайлар (лат. Aethia) — маңдайында көкүлү бар, деңиз куштарынын бир уруусу, булардын төмөнкү түрлөрү белгилүү: ири чачымандай (лат. A. critella), майда чачымаңдай (A. pusilla), кидик чачымандай (A. pygmaea).

кидик чачымандай (Aethia pygmaea).

Колдонулган адабияттарОңдоо