Чекир саяк - кыргыздын оң канатындагы ири уруулардын бири.

Санжыралык маалыматтарда бул уруунун Kapa Чородон тараары баяндалат. Изилдөөчүлөрдүн пикирлеринде «чекир» сөзү чакыр//чекир - «нөөкөр», «көзөмөлчү» же исламга чейинки түрктөрдөгү «хан сарайындагы нөөкөрлөр» маанисин туюнтат.

Чагыр - байыркы сөз маанисинде «бүркүт» дегенди аныктайт. Чекир саяктар Жумгал, көл кылаасы, Кочкор, Тогуз-Торо, Ак-Талаа, Жалал-Абад аймактарын байырлап келишет.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү
  • Каратаев, Олжобай. Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз-Түрк "Манас" университети, 2003. - 265 бет. - ISBN 9967-21-621-2.