Күмүшкө асыл ташты жатак алдыруу. Буюмга акак таш, айнек чөгөрүүнүн бир топ ыкмасын колдонобуз. Мында күмүштү буюм формасына келтирип, ортосун оюп, ага ташты жатак алдырабыз. Экинчиден, таштыбы, айнектиби жатак кылып, күмүш менен данакерди аралаштырып, буюм үстүн ширетип таштайбыз.

Күмүшкө айнек, асыл таш чөгөрүү салты менен узанылган азем буюмдарды урунуу, албетте, жаштарга таандык. Ал эми «сыя төгүү» — себеттөө улгайгандар урунуучу буюмдар болуп саналат.

Маалыматтын булагы

түзөтүү

Акматалиев Амантур Сейтаалы уулу. Кыргыздын кол өнөрчүлүгү. Бишкек 1996: ISBN — 5-655-00960-9(жеткиликсиз шилтеме)