Шайлоо тутуму – мамлекеттин шайлоо (өзгөчө өкүлчүлүк) органдарын түзүү тартиби. Ш. т. – мамлекеттин саясий тутумунун эң башкы белгилеринин бири; ал жыйынтыгында шайлоо укугун түзө турган укук ченемдери аркылуу жөнгө салынат. Ш. т-на төмөндөгүлөр кирет: а) шайлануучу органдарды түзүүгө катышуу принциптери жана шарты (кара:Жигердүү шайлоо укугу, Солгун шайлоо укугу ); б) шайлоо тартиби жана аны уюштуруу (кара: <a href='Шайлоо жүрүмү'>Шайлоо жүрүмү</a> ), ошондой эле кээбир өлкөлөрдө шайлануучу кызмат адамдарын кайра чакырып алуу.

Колдонулган адабияттарОңдоо