Шуру полиптери (лат. Anthozoa) — көңгөлдөрдүн бир классы, буларга бүткүл шурулардын таксономиялык категориялары кирет.

Колдонулган адабияттарОңдоо