Ырчы — ырды шыдыр жараткан төкмө, жамакчы, акын. Кыргыздарда акын маанисинде гана айтылат. Манастын "топ жаруучу ырчысы" (Саякбай Каралаев, 1. 194) Ырамандын ырчы уулу Көкөтөйдүн ашында жарчы болгон. Ы-лар жар чакырууда, көңүл ачууда, бирөөлөрдүн жакшы-жаман сапаттарын сүрөттөөдө кеңири пайдаланылган: "Ырчыларга мактатып" (Сагымбай Орозбаков, 3. 11), "Сурнайды суулап тартышып, ырчылар ырын айтышат" (Сагымбай Орозбаков, 1. 78) жана башкадар Ал эми: "Жайсаң ырчы дегени Жалаң үйдүн борумун Жарым күнчө ырдаган" (Сагымбай Орозбаков, 2. 11). М. Ауэзов "Манасты" алгач ыр түрүндө жараткан ушул Жайсаң ырчы болуу керек деген божомолду айткан, к. Акын.

Ырчы

Колдонулган адабияттар

түзөтүү
  • "Манас" энциклопедиясы/Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек: Кыргыз энциклопедиясынын Башкы редакциясы, - 1995. 1-т. - 440 б. ISBN -5-89750-013-4