Эки аяктуулар (лат. Amphisbaenia) — кескелдирикке окшогон айбандардын бир түркүмчөсү, булардын төмөндөгүдөй түрлөрү белгилүү: күрөң эки аяк (лат. Blanus cinereus), темгилдүү эки аяк (Amphisbaena fuliginosa), флориданын эки аягы (Rhineura floridana).

күрөң эки аяк (Blanus cinereus).

Колдонулган адабияттарОңдоо