Электрондук жадыбал

Электрондук жадыбал (Spreadsheet - Электронная таблица).
255 барактан турган китепчеге окшош жана электрондук жадыбалдын каалаган электрондук барагын чыгарыш үчүн ошол баракка туура келген табуляторду басып коюу жетиштүү. Ар электрондук жадыбалда берилиштер мамыча (columns) жана сап (rows) түрүндө уюшулат. Мамычалар латын ариптери, ал эми саптар катар номурлер менен белгиленет. Ар электрондук жадыбал 256 мамычадан жана 65536 саптан турат. Мамыча ысымдары А менен башталып IV менен, ал эми сап ысымдары 1 менен башталып 65536 менен аяктайт. Жылдыргыч тилкелерди колдонуп, активдүү жадыбалдын каалаган бөлүгүн көрүп алса болот.

Кадимки эле биздин жашоодо колдонулуп келген эсепке алуучу документтердин бир түрү таблица көрсөтүлгөн. Мисалы:журнал,дневник ж.б. Качан биз автоматтык түрдө таблицалар менен иштегибиз келсе,компьютерде атайвн EXAl программасында иштейбиз. Электрондук таблицалар менен иштөөгө арналган колдонмо программалар таблицалык процессалар деп аталат.

Колдонулган адабиятОңдоо