Элик, илек, илик – Караханийлердин тушунда бийлик ээсине берилүүчү мансап наамы. «Элди башкаруучу өкүмдар» дегенди туюнткан.

АдабиятОңдоо

  • Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети.