Өмүр баяныОңдоо

Элтериш каган, Илтерис, Илтериш, Ишбара, Элтерис – Батыш Түрк кагандыгынын 634–639-ж. бийлеген каган.
Э.к. мамлекетте административдик реформа жүргүзгөн.
Реформа боюнча кагандык он аймакка бөлүнүп, ар бир облусту башкарууга «шад» наамын алган төбөл коюлган.
Шадга ок тапшырылгандыктан, кагандыктын калкы «он ок бодун» деп аталган.

Колдонулган адабиятОңдоо

Кыргыз тарыхынын энциклопедиясы Б., 2003