Эл каттоо – бир мезгилде өлкөнүн же аймактын ар бир адамын мүнөздөөчү демографиялык, экономикалык жана социалдык маалымат чогултуу процесси. Эл каттоонун негизги максаты – калктын саны, составы жана жайгаштырылышы жөнүндө дарек алуу. Эл каттоо кыска мөөнөттө – бир нече күн же жумада өткөрүлөт

Эл каттоо (Байыркы Рим).

Колдонулган булак түзөтүү