Энелик такта (англ. motherboard) — персоналдык компьютердин негизги тактасы. Энелик тактага кеңейтүү орундары аркылуу чөйрө (перифериялык) түзүлүштөрдүн тактачалары туташтырылат[1].

Энелик такта.

Перифериялык түзүлүштөр түзөтүү

Интернеттеги шилтемелер түзөтүү

  1. Иштетүү үчүн эне акысын тандоо өзгөчөлүктөрү