Видеокарта (графикалык карта, видеоадаптер, графикалык адаптер деп да аталат) — компьютердин видеосистемасынын бөлүнбөс бөлүгү болгон кең такта. Видеосистеманын мүмкүнчүлүгү видеокартанын жана монитордун мүмкүнчүлүктөрүнө көз каранды болот. Ар видеокарта бир нече ар башка видеорежимдерди колдой алат. Негизинен тексттик жана графикалык деп аталган эки видеорежими бар. Учурдагы видеокарталар эс менен жабдылып компьютердин негизги эсин сүрөттөлүштөрдү калыптоодо колдонбойт. Мындан сырткары учурдагы видеокарталардын көбү сүрөттөлүштөрдү иштетүү үчүн зарыл болгон өздүк графикалык сопроцессорлор менен жабдылышат. Мындай видеокарталарды графикалык ылдамдаткычтар деп да атап коюшат.

GTX 1070 видеокартасы.

Колдонулган адабияттарОңдоо

Интернеттеги шилтемелерОңдоо