Этнопсихология – социалдык психологиянын жана этнологиянын бир тармагы. Улуттар, расалар жана башка этностук биримдиктердин салттуу психикалык өзгөчөлүктөрүн жана азыркы мезгилдеги айырмачылыктарын изилдейт.

АдабиятОңдоо

Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети.