ЮНЕСКО (англ. UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - Бириккен Улуттар Уюмунун Билим, Илим жана Маданият боюнча мекемеси, штаб-квартирасы Парижде.

ЮНЕСКО.

Байланыштуу макалалар түзөтүү