Өөдөкөчтөр — (лат. Coccinellidae) чекиттүү майда коңуздардын бир тукуму, буларга кыйла түр кирет: бакча өөдөкөчү (лат. Epilachna chrysomelina), кош чекиттүү өөдөкөч (Coccinella bipunctata), карагай өөдөкөчү, картошка өөдөкөчү (Epilachna vigintipunctata), ири өөдөкөч, жети чекиттүү өөдөкөч (Coccinella septempunctata), чекиттүү өөдөкөч (Stethorus punctata).

Hippodamia tredecimpunctata.

Колдонулган адабияттарОңдоо