2020-жылдар2020-жылдан 2029-жылга чейин созулган онжылдык

Бул макала болуп жаткан окуя жөнүндөгү маалыматты камтыйт.
Жаңы билдирүүлөр түшкөн сайын, бул макаладагы маалыматтар өзгөрүлүп турушу ыктымал. Алгачкы кабарлардан түшкөн маалыматтар жалган болушу мүмкүн.

Негизги окуялар түзөтүү

  Дүйнөдө түзөтүү

  Кыргызстанда түзөтүү

Кырсыктар, теракттар жана жаратылыш кырсыктары түзөтүү

Илим жана техника түзөтүү

Маданият түзөтүү

Кино түзөтүү

Музыка түзөтүү

Спорт түзөтүү

Боло турчу спорттук окуялар түзөтүү

Кыргызстандагы спорт түзөтүү

Каза болгондор түзөтүү

Эскертүүлөр түзөтүү