Башбаракты ачуу
Дүйнө өлкөлөрү (2013).

Мамлекеттердин тизмесиОңдоо

Жалпы жана расмий аталышы

БУ системасына мүчө болуу Эгедерликке байланыштуу талаш-тартыш Абалы жана эгедерлигинин таануу жөнүндө кошумча маалымат
Абказжер → Абказжер
Ооганстан – Ооганстан Ислам Республикасы БУнун мүчө-мамлекети Эч ким
Албанжер – Албанжер Республикасы БУнун мүчө-мамлекети Эч ким
Алжир – Алжир Элдик Демократиялык Республикасы БУнун мүчө-мамлекети Эч ким
Андорра – Андорра Бектиги БУнун мүчө-мамлекети Эч ким
Ангола – Ангола Республикасы БУнун мүчө-мамлекети Эч ким
Антигуа жана Барбуда БУнун мүчө-мамлекети Эч ким
Аргентина – Аргентина Республикасы БУнун мүчө-мамлекети Эч ким
Арменжер – Арменжер Рсепубликасы БУнун мүчө-мамлекети Пакистан тарабынан таанылган эмес.
Артсак → Артсак
Аустралиа – Аустралиа Шериктештиги БУнун мүчө-мамлекети Эч ким
Аустржер – Аустржер Республикасы БУнун мүчө-мамлекети Эч ким
Азербайжан Республикасы БУнун мүчө-мамлекети Эч ким
Багамалар – Багамалар Шериктештиги БУнун мүчө-мамлекети Эч ким
Бакрейн – Бакрейн Падышалыгы БУнун мүчө-мамлекети Эч ким
Бангладеш – Бангладеш Элдик Республикасы БУнун мүчө-мамлекети Эч ким
Барбадос БУнун мүчө-мамлекети Эч ким
Беларус – Беларус Республикасы БУнун мүчө-мамлекети Эч ким

АОңдоо

БОңдоо

ВОңдоо

ГОңдоо

ДОңдоо

ЭОңдоо

ЖОңдоо

ЗОңдоо

ИОңдоо

КОңдоо

ЛОңдоо

МОңдоо

НОңдоо

ООңдоо

ӨОңдоо

ПОңдоо

РОңдоо

ХОңдоо

СОңдоо

ТОңдоо

УОңдоо

ФОңдоо

ЧОңдоо

ШОңдоо

ЮОңдоо

ЯОңдоо