Adobe Systems Башкы кеңсеси San Jose шаарында (Калифорния) жайгашкан басма програмдарды иштеп чыгууга кесиптешкен фирма. Ал үстөл програмдык басма системдерди жана документтөөнүн портативдик калыптары (Adobe Acrobat), графиктик сүрөттөлүштөр жана иллюстрациялар (Adobe Illustrator жана Adobe Photoshop), web-басылмаларды иштеп чыгуу үчүн програмдык системдер (Adobe Page Mill), принтер тилдери (PostScript) жана экран техноложилери сыяктуу техноложилерди иштеп чыгууга багытталган.

Adobe Inc.

Кошумча маалымат

түзөтүү

Колдонулган адабияттар

түзөтүү