FAT32 файлдык систем (FAT32 file system)

FAT файлдык системинин туундусу. FAT32 кластерлердин кичине өлчөмүн колдойт, бул болсо дисктик мейкиндикти эффективдүү пайдаланууга мүмкүндүк берет.

Кошумча маалыматОңдоо

Колдонулган адабияттарОңдоо