Адигине тооТүркстан кырка тоосунун түндүк тармагы.

Лейлек жана Карабшин сууларынын аралыгында кеңдик багытта 30 кмге созулуп жатат. Туурасы 6 км. Орто бийиктиги 3200–3500 м, эң бийик жери 3952 м. Жону тайпак, айрым жерлеринин капталы тик, кыска кокту-колоттуу. Ортоңку карбондун кумдук, алебролит, акиташтуу конгломерат, сланес тектеринен турат. Кургак талаа (1600–1700 м бийиктикке чейин), шалбаалуу талаа жана арчалуу токой (2600–2700 мге чейин), субальп жана альп шалбаалуу талаа, сейрек бетегелүү талаа ландшафттары мүнөздүү. Жайыт.

Колдонулган адабияттарОңдоо

ШилтемелерОңдоо