Археолог - тарыхчы, б.а. тарых илимин изилдөө менен алектенген окумуштуулардын ичинен негизинен археологиялык казууларды жүргүзүү жана археологиялык табылгаларды тереңдеп иликтөө менен алектенген адис.

Археолог.

Археологдун милдет-максаты түзөтүү

...

Тарыхчы кесибинин түрлөрү түзөтүү

Тарыхчы кесибин аркалагандар археолог, архив таануучу, булак таануучу, этнограф, этнолог жана башка тармактык кесип ээлери болуп бөлүнүшөт.

Байыркы гректер өз тарыхынын атасы катары Геродотту санашкан.

Байыркы кытайлыктардын тарыхынын атасы катары Сыма Цян эсептелет.

Кыргыздын 19-кылымдын акырынан тартып тарых изилдеген окумуштуулары - Зиябидин Магзуни, Осмонаалы Сыдык уулу, Белек Солтоноев болгон.

Кыскача адабият түзөтүү

Интернеттеги шилтемелер түзөтүү