"Мунайды буулантып ажыратуу" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

м
no edit summary
м
 
'''Мунайды буулантып ажыратуу''' ― мунай азыктарын же [[Компонент|компоненттерин]] алуу үчүн нефтинн бууландырып, кайноо температуралары боюнча фракцияларга (составдыккурамдык белүктөргө) ажыратуу [[Процесс|процесси]]. Азыктары катары: суюлтулган көмүр кычкыл газы, жеңил жана оор бензин, керосин, газойль, мазут, вакуум-дистиллят, гудрон алынат.
 
Бөлүнүп алынган фракция углеводороддордун аралашмаларынан турат. Аны бир нече жолу кайталап бууландыруудан жеке углеводороддорду өзүнчө болуп алууга болот. Нефтини буулантып ажыратуу түрдүү шарттарда, түрдүү установкаларда [[Ректификация|ректификациялуу]] жана ректификациясыз. атмосфера басымда, [[Вакуум|вакуумда]] жана фракцнялык методдор менен жүргүзүлөт. Өнөр жайда ал адегенде [[Атмосфера|атмосфера]] басымында, андан кийин вакуумда жүргүзүлөт. Атмосферара басымында бөлүүдо нефть 370°С- ден ашык ысытылбайт. Себебн андан жог. температурада углеводороддордун өз ара байланыштары ажырап, чекснз углеводороддор пайда болот. Чекснз углеводороддор продуктулардын сапатын жана көлөмүн төмөндөтөт.