"Википедия:Администраторду шайлоо" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

Уикипедия:Администратор макамына арыз берүү колдонулбаган барактан көчүрүлдү. Шайлоо жобосунун маңызы өзгөртүлбөй түзөтүлдү.
(Уикипедия:Администратор макамына арыз берүү колдонулбаган барактан көчүрүлдү. Шайлоо жобосунун маңызы өзгөртүлбөй түзөтүлдү.)
'''Администратор''' ― [[Википедия]] коомдоштугунун ишенимин актаган жана долбоордун өнүгүшүнө өз салымын кошо алган, убактысынын тардыгына карабастан долбоорду ар качан көзөмөлдөп, жөнөкөй колдрнуучуларга көмөк көрсөтүп турган жана өзүнүн функцияларын түздөн түз аткарган, техникалык колдоо көрсөтө алган, түрдүү келишпестиктерди чечип, эки тарап тең макул болгудай чечим чыгара алган тажрыйбалуу, тийиштүү макамы менен колдонуучу.
==Администраторлукка шайлануунун жол-жоболору==
 
* Ар-бир Уикипедиянын тейлөөчүлөрүн (администраторлорун) ошол тилдик бөлүмдө катталган колдонуучулар шайлашат.
Администратор макамына арыз берип жаткан колдонуучунун, Википедияда эң аз дегенде алты ай жана минималдуу 1000 оңдоолору болушу зарыл. Эгерде талапкер администратор болушуу макамы күмөн жаратса - коркпостон макул эмесмин деп добуш бериңиз. Анткени Сиздтн тандооңуздан долбоордун өнүгүшү көз каранды. Ал эми колдонуучу тууралуу эч маалымат билбесеңиз, анда - калыс калуу жообун бериңиз. Эгерде колдонуучунун долбоорго болгон салымдары өтө жакшы болуп, ар дайым долбооду колдоп, өнүктүп келсе, анда - макулмун деген добушуңузду берип талапкерди администратор макамына көтөрө аласыз.
* Сиз администраторлукка өзүңүздү сунуштасаңыз болот же башка колдонуучулар тарабынан дагы сунушталышы мүмкүн.
 
* Сизди тейлөөчү (админ) кылып шайлоо ушул жерде өтүүчү талкуунун - колдогон же каршы чыккан добуштардан улам чечилет.
==Шайлоо жобосу==
* Админге талапкерликке койуу үчүн төмөнкү калыптагы маалыматты көчүрүп киргизип, бир-эки ооз сөз менен талапкерлик максатыңызды билдирип койуңуз.
* Ар-бир УикипедиянынВикипедиянын тейлөөчүлөрүн (администраторлорун) ошол тилдиктил бөлүмдө катталган колдонуучулар шайлашат.
* Сиз администраторлуккаАдминистраторлукка өзүңүздү сунуштасаңыз болот же башка колдонуучулар тарабынан дагысизди сунушталышысунушташы мүмкүн.
* Сизди администратор катары шайлоо бул барактагы өтүүчүңүздү колдогон же каршы добуштары менен чечилет.
* АдмингеАдминистратор талапкерликкеталапкерлигине койуу үчүн төмөнкү калыптагы маалыматты көчүрүп киргизип, бир-эки ооз сөз менен талапкерлик максатыңызды билдирип койуңуз.
 
# '''Талапкердин милдети, төмөнкү калыпты, көчүрүп киргизгенден кийин, колдонуучулар (добуш берүүчүлөр) тарабынан берилген суроолорго жооп берип туруу зарыл, бул шайлоонун жыйынтыгын тестет!'''
# Добуш берүү аяктаган сон, добуштарды эсептеп чыгыныз, ал үчүн калыптын эн түбүндөгү '''Макул''', '''Каршы''' талааларына канча добуш болгонун, сан түрүндө жазасыз, көнүлкөңүл бурунуз!! ! булБул нерсени аткаруу милдетүү эмес, бирок архивке сактоо үчүн маанилүү.
# Талапкер шайлоодон каршы добуш чогултсаТалапкерлигиңиз өтпөсө, кайра-кайра талапкерлигинталапкерлигиңизди койбошукойбош керек,. булАнтпесеңиз анын салымдарынсалымыңыз жокко чыгарганга чейин барат,чыгарылып же аны колдонуучулар тизмесинен бир канча убакытка чейин блоктоп коюшатбөгөттөлөсүз.<br> Көнүл бурунуз!! ! Сиз добуш берүүдөн өтпөй калсаныз, 3 ай ичинде кайрадан арыз берсенизберсеңиз болот.
# Добуш беррүүдө талапкерТалапкер өзүнө-өзү жана башка колдонуучунун атынан добуш бере алышпайт, ар бир кодонуучу өзү гана добуш берүүгө милдеттүүалбайт.
# Администраторлордун, жөнөкөй колдонуучулардан айрымачылыгы, ага берилген айрым мүмкүнчүлүктөрүндө, Ошолошол себептен, макамамды алгандан сон, себеби жок, берилген мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбашы керек.
# Добуш берүүчү, добуш берип жатканда эмнеге жана кимге добуш берип жатканына көнүлкөңүл бурушу керек.
 
• '''Көчүрүүгө камылга'''
</pre>
 
• '''Колдонуу мисалыүлгүсү'''
 
<pre>===[[User:Абдырашит Сатылганов]]===
}}
Саламатсыздарбы.<br>
Үчүнчү жолу талапкерлигимди сунуштап жатам. Максатым: көзөмөлдөө улантуу.
<br> Рахмат.--[[Колдонуучу:Bosogo|Bosogo]] ([[Колдонуучунун баарлашуулары:Bosogo|баарлашуу]]) 09:54, 14 июнь 2022 (UTC)