Аэд (грек – ырчы ) – Байыркы Грецияда б.з.ч. 8-7-кылымдарда эпикалык ыр чыгарган жана эл алдында аткарган ырчы Рапсоддон айырмаланып, алар өз вариаттарын, менчик чыгармаларын жаттап албастан, өзүнчө токуп айткан.

Адабият:Оңдоо

Шериев Ж., Муратов А. Адабият .Терминдердин түшүндүрмө сөздүгү.
Кыргыз энциклопедиясынын башкы редакциясы. Бишкек, 1994 - ISBN 5-89750-084-3