Баңгизатборбордук нерв тутумуна өзгөчө таасир этүүчү (козутуучу, делөөрүтүүчү, эзүүчү, ээликтирүүчү) жана тийиштүү эл аралык конвенцияларда ошондой касиетке эгедер заттарга кошулган жана көзөмөлгө алууга жаткан баңги заттардын, психотроптук заттардын жана прекурсорлордун улуттук тизмесине киргизилген өсүмдүк же синтетикалык өнүмдөгү заттар, дары-дармектер, өсүмдүктөр.

Табигый баңгизаттарга: апийим, индия, түштүк Манжурия, түштүк Чүй кара куурайлары кирет. Синтетикалык баңги заттарга: курамында Б. к. бар медициналык дары-дармектер кирет.

Булактар

түзөтүү
  • Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү. Илимий-маалымдама басылыш/АРД/Чекки долбоору,авторлор жамааты. – Б.: 2005, ISBN 9967-428-14-7