Бобулов, Камбаралы (1936–2003) - сынчы, акын, прозачы. 1936-жылы Ноокат районундагы Өсөр айылында туулган. 1958-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. 1962-жылы КПСС БКнын алдындагы коомдук илимдер академиясынын угуучусу, 1965-жылы ошол эле академиянын аспиранты болуп, 1966-жылы филология илимдеринин кандидаттыгына диссертациясын ийгиликтүү жактаган.

Эмгек жолун 1958-жылы «Ала-Тоо» журналында адабий кызматкер болуп иштөөдөн баштаган. 1963–1965-жж. «Правда» гезитинин Кыргызстан боюнча өз кабарчысы, 1966-жылдан «Кыргызстан пионери» гезитинин редактору, 1976–1982-жж. ВААПтын Кыргыз Республикасындагы бөлүмүнүн директору, 1982-жылдан Кыргыз ССР Илимдер академиясынын тил жана адабият институтунун сектор башчысы, 1985-жылдан Кыргызстан Жазуучулар союзунда көркөм котормо боюнча кеңешчи болуп иштеген. 1992-жылдан республикалык «Кыргыз тил» коомунун президенти, 1990–1994-жж. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болгон.

1960-жылдан СССР Жазуучулар союзунун сын боюнча, 1969-жылдан сынчылардын Эл аралык ассоциациясынын мүчөсү болуп шайланган.

К.Бобуловдун чыгармалары орус тилинде дагы жарык көргөн.

Ал Хафиздин, И.Чавчавадзенин, каракалпак жазуучусу Бердахтын ырларын жана поэмалардан үзүндүлөрүн которгон.

1959-жылдан бери СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү.

В.И.Лениндин туулган күнүнүн 100 жылдыгынын урматына «Каарман эмгеги үчүн» медалы, 1995-жылы «Манас эпосуна 1000 жыл», 1996-жылы «Даңк», 2000-жылы «Ош–3000» медалдары, Кыргыз ССРинин жана ВЛКСМ БКнын Ардак грамоталары менен сыйланган. Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер.


Жарык көргөн китептериОңдоо

Кыргыз тилиндеОңдоо

Айлуу түндө күйгөн от: Повесть жана аңгемелер. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1960. – 72 б.

Түштүк кызы: Повесть. – Ф.: Кыргызмамбас, 1962. – 163 б.

Эркинбек: Аңгемелер. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1963. – 49 б.

Адабий турмуш ойлору: Макалалар жыйнагы. – Ф.: Кыргызстан, 1965. – 176 б.

Махабат аралы: Ырлар жана поэма. – Ф.: Кыргызстан, 1971. – 118 б.

Адабият жана мезгил: Адабий сындар менен публицистикалык мака-лалар. – Ф.: Кыргызстан, 1973. – 196 б.

Таң шоокуму: Ырлар. – Ф.: Мектеп, 1977. – 108 б.

Фольклор жана адабият: Адабий сын макалалар. – Ф.: Кыргызстан, 1980. – 268 б.

Түштүк кызы: Повесть, аңгемелер, очерктер. – Ф.: Мектеп, 1983. – 256 б.

Акын кыялы: Ыр китеп. – Ф.: Мектеп, 1985. – 284 б.

Армандуу биздин балалык: Повесттер жана жол очерки. – Ф.: Мектеп, 1988. – 288 б.

Токтогулдун кербези. – Ф.: Кыргызстан, 1989. – 42 б.

Жаңы тилке: Адабий иликтөөлөр жана сын макалалар. – Б.: Адабият, 1991. – 352 б.

Арман китеп: Ырлар. – Б.: Акыл мамконцерни, 1997. – 208 б.


Орус тилиндеОңдоо

Девушка с юга: Повесть. – М.: Сов. писатель, 1964. – 175 с.

Традиции и новаторство в киргизской прозе. – М.: Мысль, 1966. – 16 с.

Проблемы традиций и новаторства в киргизской прозе. – М.: Мысль, 1966. – 16 с.

Девушка с юга: Повесть. – М.: Худож. лит., 1969. – 110 с.

Пути развития ревлизма в киргизской прозе. – Ф.: Мектеп, 1969. – 167 с.

Критика и литературный процесс: Литературно-критические статьи. – Ф.: Кыргызстан, 1976. – 210 с.

Остров любви: Книга стихов. – Ф.: Кыргызстан, 1982. – 237 с.

Крик сердца: Книга стихов. – Ф.: Кыргызстан, 1987. – 160 с.

Бессмертная песнь Токтогула. – Ф.: Кыргызстан, 1989. – 42 с.


Башка элдердин тилдериндеОңдоо

Девушка с юга: Повесть. – Рига: Лиесма, 1972. – 90 с. – лат.


КотормолоруОңдоо

Бердак. Өмүр ырлары. – Ф.: Кыргызстан, 1980. – 104 б.

Хафис. Казалдар. – Ф.: Мектеп, 1972. – 50 б.


Колдонулган адабияттарОңдоо