Бодо — кыргыздын мал чарбачылыгында жылкы, уй, топоз жана төөнүн жалпы аталышы.


Колдонулган адабияттар түзөтүү