Боз таркылдак (лат. Turdus viscivorus, L. 1758) — таркылдак чымчыктардын бир түрү.

Боз таркылдак.

Колдонулган адабияттарОңдоо