Бурамамүйүздөр (лат. Tragelaphus) — Африканын бокон сымалдуу кийиктеринин бир уруусу, булардын төмөнкү түрлөрү белгилүү: ири бурамамүйүз (лат. T. strepsiceros), кидик бурамамүйүз (T. imberbis).

бурамамүйүз (Tragelaphus strepsiceros), Ботсвана.

Колдонулган адабияттарОңдоо