Бөгөл - кырк чоронун бири.Баардык варианттарда эскерилет. Ар дайым Кайгыл, Тоорулчулар менен чогу айтылат. Манас күйөөлөп барганда ат чаап жар тандоодо Бөрүкөк тулпары менен жыйырма сегизинчи келип, тагдырына буюрган Жанымканга үйлөнөт.

АдабиятОңдоо

  • Манас энциклопедия. Кыргыз энциклопедиясынын Башкы редакциясы. “Мурас” илимий-пропагандалык ишкер долбоору Бишкек, 1995.