Видеокөрсөткүч-мултимедиа системиндеги жеке компьютерлердин маанилүү бөлүгү болуп саналат. Көр-сөтүү алдында монитор жана дисплей адаптерин баалоо керек, себеби алар монитордо текстти жана графикти көрсөтүү үчүн даярдайт. VGA мониторунун чечилүүсү 640х480- ден жогору болгон мониторлорду колдонууга болот.


Кошумча маалыматОңдоо


Колдонулган адабияттарОңдоо