График режими (Graphics mode- Графический режим). Дисплей режими, мында экранда пайда болгон текст жана графиктер пикселдер менен тартылат. Текст режиминде болсо экрандагы сүрөттөлүштөр кандайдыр бир стандарт менен калыптанган символдор көптүгүнүн жардамы менен чыгарылат.

Кошумча маалыматОңдоо


Колдонулган адабияттарОңдоо