Губернатор (лат. gubernator – башкаруучу) – облустун мамлекеттик администрация башчысы; КР Премьер-министринин сунушу жана тийешелүү жергиликтүү кеңештердин макулдугу менен КР Президенти тарабынан дайындалат жана бошотулат.


Аткаруу бийлиги

Мамлекет башчы

ДиктаторМонархПрезидент

Өкмөт

Өкмөт башчысыКанцлерАткаруу бийлигинин башчысыПремьер-министрМинистрлер кабинетиМинистрликМинистр

Башкаруу формасы

Президенттик башкаруу системасыАралаш башкаруу системасыПарламенттик башкаруу системасыПарламенттик демократия (Вестминстер системасы) • Парламенттик монархияПарламенттик республика

Тизмелер

Президенттердин тизмесиМамлекет башчыларынын тизмесиӨкмөттөрдүн тизмеси

Жергиликтүү бийлик

ГубернаторМэрАкимАйыл башчы

Колдонулган адабияттар түзөтүү