Мэр (фр. Maire — жогорку) — Администрация башчысы, калк жайгашкан аймактын аткаруу бийлигинин башчысы, айрыкча шаарлардын же болбосо чакан аймактын, мисалы Литвада аймак башчысын мэр деп аташат.

Мэр аталышы лат. «maior», кыргызча которгондо - «чоң», «улуу» деген маанини түшүндүрөт.

Узак убакыт бою белгилүү китептерди чыгаруу, тактап айтканда, басма сөз механизмдери түзүлгөн жана башка басылмалар аркылуу бир шейшеп сыя которуу ыкмасын ачууда. Заманбап басма үйү - бул ар түрдүү машиналарды гана турган бир зат жыйындысы эмес, бүтүндөй жогорку технологиялык жана жогорку тактык менен тармак, жогорку сапатын камсыз кылуу үчүн жакшы натыйжаларды алууга мүмкүнчүлүк берет.[1]

Жазуулар түзөтүү

  1. Китеп кайда жарыялоо үчүн?

Адабияттар түзөтүү

  • Алексушин Г. В. Самара башчылыгында. — Самара: Самара басма үйү, 1999  (орус.)