Жогорку билим – системалаштырылган билимдердин жана практикалык көндүмдөрдүн биримдиги.

Жогорку билим илимдин, техниканын жана маданияттын акыркы жетишкендиктерин колдонуу жана чыгармачылык менен өнүктүрүү аркылуу даярдык профили боюнча теоретикалык жана практикалык маселелерди чечүүгө жардам берет. Жогорку билим термини о. эле экономика, илим, техника жана маданият тармактары боюнча жогорку квалификациядагы адистерди даярдоо дегенди түшүндүрөт.

Дагы кара

түзөтүү

Колдонулган адабияттар

түзөтүү
  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Педагогика (энциклопедиялык окуу куралы). - Б.: 2004,