Изилдөө (исследование) – жаңы билимдерди иштеп чыгуу процесси, таанып-билүү ишмердүүлүгүнүн бир түрү. Объективдүүлүгү, далилдүүлүгү, тактыгы менен мүнөздөлөт жана эмпирикалык, теориялык деп аталган эки деңгээлге ээ. Изилдөөнү фундаменталдуу жана колдонмо (прикладдык), сандык жана сапаттык, уникалдуу жана комплекстүү кылып бөлүү кеңири жайылтылган.

Колдонулган адабияттарОңдоо