Кара-Суу корукчасыАксы районундагы аңчылык корукчасы (заказниги). Ат-Ойнок кырка тоосунун түштүк-батыш капталында, Кызыл-Суу, Түндүк сууларынын (Кара-Суунун сол куймалары) алаптарын ээлейт. Аянты 62,6 миң га. Азайып бараткан доңуз, элик, тоо эчки, улар,чүткөр жана башка жапайы жаныбарларды коргоо жана көбөйтүү максатында 1973-жылы уюшулган.

Колдонулган адабияттар түзөтүү