Кинетика энергиясы

Кинетика энергиясы — кыймылдоочу нерсенин энергиясы; механикалык кыймылдын сандык чени. Ар кандай кыймылдоочу нерсе киетика энергиясына ээ. Массасы m болгон чекит ылдамдык менен алга жылуу кыймылында болсо, анын кинетика энергиясы Ек чекит массасын ылдамдык квадратына көбөйтүлгөн көбөйтүндүнүн жарымына барабар: Ек=m2/2. Алга жылуу кыймылындагы нерсенин энергиясы: Ек=2/2, М – нерсенин массасы, — анын ылдамдыгы. Кыймылсыз октун айланасында айлануучу катуу нерсенин кинетика энергиясы Ек=I2 /2, — нерсенин айлануу огуна карата инерция моменти, — нерсенин бурчтук ылдамдыгы. Кинетика энергиясы нерсенин кыймылын токтотуучу күч аткарган жумуштун чоңдугу менен аныкталат, джоуль (Дж) менен ченелет.

Колдонулган адабияттарОңдоо