КолледжФранция, Бельгия, Швейцария (кээ бир гана кантондорунда) жана Африка менен Азиянын айрым өлкөлөрүндө толук эмес орто же орто билим берүү окуу жайы. Бельгияда колледж – кыздар орто мектеби болуп эсептелет.
Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Кыргыз педагогикасы (энциклопедиялык окуу куралы). - Б.: 2004