Кулаалылар (лат. Circus) чычканчыл жырткыч куштардын бир уруусу, буларга төмөнкү түрлөр кирет: бөктөргө (лат. C. aeruginosus), шалба кулаалысы (C. pygargus), ала кулаалы (C. melanoleucos), ак кулаалы (C. cyaneus), боздоң кулаалысы (C. macrourus).

шалба кулаалысы (Circus pygargus).

Колдонулган адабияттарОңдоо