Кыргыз радио уктуруу (латын тилинен radio - нур чыгарам, radius - нур) – калкка сүйлөгөн сөздү, музыканы жана башка үн маалыматтарын радио аркылуу берүү, оперативдүү кабарларын, массалык үгүттөөнүн, калкка билим берүү ишин жүргүзүүнүн негизги каражаттарынын бири.

Кыргызстан:

Талас

Башка түзөтүү