Манжурия

тарыхый-географиялык аймак.

Манжур (монг. Манжуур, кыт. 滿洲) — азыркы Кытайдагы тарыхый-географиялык аймак.

Манжур
Манжуриянын туусу.

Манжуриянын элтаңбасы (герби).

Негизги маалыматОңдоо

Аянты: 2 369 976 км²
Акимий бөлүнүшү:

 
Манжуриянын картасы.

Манас эпосундаОңдоо

Манас эпосу боюнча эпикалык душман элдердин биринин өлкөсү. Манжуриянын эпоско киришинин тарыхый негизи бар. Манжуриянын азыркы Кытайдын түндүк-чыгышында пайда болгон феодалдык мамлекеттин алгачкы аты. Ал мамлекеттин тарыхый аты анын негизги элинин атынан Манчжу (кыргызча Манжу) болгон. Манжурия мамлекет 17-кылымдан баштап жанындагы кошуна элдерди каратып алган. Алар кытайды басып алгандан кийин кыргыздарга да кол салуу аракетинде болушкан, эпосто бул тарыхый кырдаал чагылдырылган.

Колдонулган адабиятОңдоо

Манас энциклопедия II., Манастын сюжети – ярупа. Бишкек, 1995