Монгол тили ([Монгол жазмасында]: Monggol kele.svg; Монгол кирилл жазмасында: Монгол хэл, Mongol khel) – монголдордун тили, Монголиянын мамлекеттик тили. Бул аталыш азыркы учурда Монголиядагы жана Кытайдын Ички Монголия аймагындагы монгол тилдүүлөрдүн тили менен катар, жалпы монгол тилин жана байыркы жазма монгол тилин өз ичине камтыйт.