Манжур тили - манжурлардын тили.
Тунгус-манжур тил тобуна кирет. Өлкөнү Манжур (Цин) династиясы сурап турган мезгилде (1644–1911) кытай тили менен бирге мамлекеттик тил болгон. Манжур тилинде Хейлунджан провинциясындагы дыйкандар менен Синджандагы шибеелер (сибо) гана сүйлөшкөн. Жазма катары моңгол алиппесин колдонгон. Синхай революциясынан кийин (1911) кытай алфавитине өткөн.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү