Мүчө корреспондентакадемиялык наам. Илимдин өнүгүшүнө чоң салымдарын кошкон адамдардын ичинен «мүчө-корреспондент» илимдер академиясынын курамына шайланат. Мүчө корреспондентке кандидаттарды көрсөтүү укугуна илимий мекемелери, коомдук уюмдарды жана жеке адамдар ээ. Мүчө корреспондент Илимдер Академиясынын тиешелүү бөлүмдөрүндө жашыруун добуш берүү аркылуу шайланат.



Колдонулган адабияттар түзөтүү

Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Кыргыз педагогикасы (энциклопедиялык окуу куралы). - Б.: 2004